Malta

Malta, Female

2 Months Old

Aria

Aria, Female

1 month Old 

Ajsi

Ajsi, Metise, Positive to Leishmaniasis

8 Years Old

Dalton

Dalton, Segugio Italiano, Positive to Leishmaniasis

8Years Old

Kiko

Kiko, Breton, Positive to leishmaniasis

7 Years Old

Please reload

© 2020 Animal Rescue Albania.

 

Sviluppato da pixelsbyab

  • ARSA Facebook
  • ARSA Instagram